Tendências recentes da ruralidade no Noroeste Peninsular

  1. Hélder Marques
  2. José Antonio Aldrey Vázquez
Libro:
Grandes problemáticas do espaço europeu: Norte de Portugal e Galiza
  1. Rodríguez González, Román
  2. Aldrey Vázquez, José Antonio
  3. Pazos Otón, Miguel
  4. Armesto López, Xosé Antón

Editorial: Faculdade de Letras ; Universidade do Porto

ISBN: 9789728932602

Ano de publicación: 2010

Páxinas: 131-145

Tipo: Capítulo de libro