A actualidade educativa na Rede

  1. Denébola Álvarez-Seoane
  2. Ana Rodríguez-Groba
Revista:
Revista galega de educación

ISSN: 1132-8932

Ano de publicación: 2018

Título do exemplar: Servizos complementarios

Número: 72

Páxinas: 92-93

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Revista galega de educación

Indicadores

Índice Dialnet de Revistas

  • Ano 2018
  • Factor de impacto da revista: 0,010
  • Ámbito: EDUCACIÓN Cuartil: C4 Posición no ámbito: 217/241

CIRC

  • Ciencias Sociais: C
  • Ciencias Humanas: C