Breve xeografía de Galicia

  1. José Antonio Aldrey Vázquez
  2. Rubén Camilo Lois González

Editorial: A Nosa Terra

ISBN: 978-84-8341-448-4

Ano de publicación: 2010

Tipo: Libro

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 2 (24-02-2023)