Analytical Methods for Polar Pollutants

  1. Reemtsma, T.
  2. Quintana, J.B.
Libro:
Organic Pollutants in the Water Cycle: Properties, Occurrence, Analysis and Environmental Relevance of Polar Compounds

ISBN: 9783527312979

Ano de publicación: 2006

Páxinas: 1-40

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1002/352760877X.CH1 GOOGLE SCHOLAR