Plasticizers | environmental analysis

  1. González-Mariño, I.
  2. Montes, R.
  3. Quintana, J.B.
  4. Rodil, R.
Libro:
Encyclopedia of Analytical Science

ISBN: 9780081019849

Ano de publicación: 2019

Páxinas: 309-317

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1016/B978-0-12-409547-2.14009-0 GOOGLE SCHOLAR