20 anos de filosofía en camiñoSociedade Interuniversitaria de Filosofía (SIFA) : [catálogo da exposición]

  1. Agís Villaverde, Marcelino ed. lit.
  2. Baliñas, Carlos ed. lit.
  3. Pastoriza Rozas, José Luis ed. lit.

Editorial: Fundación Isla Couto ; Sociedade Interuniversitaria de Filosofía

ISBN: 978-84-616-9508-9

Ano de publicación: 2014

Tipo: Libro