A universidaderaíces históricas e desafíos de futuro : homenaxe aos profesores César Raña Dafonte, Ángel González Fernández, Jesús Ríos Vicente e José Antonio Fidalgo Santamariña

  1. Agís Villaverde, Marcelino coord.
  2. Baliñas, Carlos coord.
  3. Pastoriza Rozas, José Luis coord.

Editorial: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ; Junta de Galicia = Xunta de Galicia

ISBN: 978-84-453-5084-3

Ano de publicación: 2012

Tipo: Libro