Deconstrución da identidade masculina tradicional en contextos formativoso papel da educación social

 1. Rubén Torres Campelo
 2. María José Méndez Lois
 3. Aixa Permuy Martínez
Libro:
Educación social e escola: análise da última década (2006-2016)
 1. Xosé Manuel Cid Fernández (dir.)
 2. Sofía Riveiro Olveira (dir.)
 3. María Victoria Carrera Fernández (dir.)
 4. María Montserrat Castro Rodríguez (dir.)
 5. Xosé Ramos Rodríguez (dir.)
 6. Alberto Fernández de Sanmamed Santos (dir.)
 7. Antía Cid Rodríguez (dir.)
 8. Patricia Alonso Ruido (dir.)
 9. Francisco Xosé Candia Durán (dir.)

Editorial: Colexio de Educadoras e Educadores sociais de Galicia (CEESG)

ISBN: 978-84-697-7024-5

Ano de publicación: 2018

Páxinas: 453-466

Tipo: Capítulo de libro

Resumo

No noso traballo centrámonos na construción da masculinidade na adolescencia dende a perspectiva de xénero, observando se esta segue a estar baseada na desigualdade. Analizamos se os estereotipos de xénero seguen vixentes. Unha vez identificados os estereotipos, intervimos educativamente mediante dinámicas activas que poden ser implementadas en calquera contexto formativo, sendo o papel das persoas educadoras sociais primordial. Entre os obxectivos que nos propoñemos están identificar os roles, ideais e estereotipos de xénero; coñecer as actitudes ante as violencias de xénero; e intervir educativamente por medio da formación como mecanismo preventivo. Utilizamos dinámicas activas para o proceso de ensino-aprendizaxe, implementando unha serie de sesións nas que traballamos os conceptos básicos da teoría de xénero e as súas implicacións prácticas na construción da masculinidade. Traballamos ao redor dunha serie de características asociadas á masculinidade tradicional: agresividade, risco, independencia, competitividade,... deconstruíndo arraigadas ideas no imaxinario social