Preface

  1. Barros-Velázquez, J.
Libro:
Antimicrobial Food Packaging

ISBN: 9780128007235

Ano de publicación: 2016

Páxinas: xxi-xxii

Tipo: Editorial

DOI: 10.1016/B978-0-12-800723-5.09987-3 GOOGLE SCHOLAR