Modular biomimetic drug delivery systems

  1. Alvarez-Lorenzo, C.
  2. Yañez-Gomez, F.
  3. Concheiro, A.
Libro:
Polymeric Biomaterials: Medicinal and Pharmaceutical Applications, Volume 2

ISBN: 9781420094688

Ano de publicación: 2013

Páxinas: 85-122

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1201/B13758 GOOGLE SCHOLAR