Liquid chromatography-mass spectrometry for the determination of antidepressants and some of their major metabolites in human biological matrices

  1. De Castro, A.
  2. Cruz, A.
  3. López-Rivadulla, M.
Libro:
LC-MS in Drug Bioanalysis

ISBN: 9781461438274

Ano de publicación: 2012

Volume: 9781461438281

Páxinas: 143-175

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-1-4614-3828-1_7 GOOGLE SCHOLAR