Evolución da política galega de innovaciónde cero á especialización intelixente

 1. González-López, Manuel 1
 2. Guntín-Araújo, Xulia 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela – Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Revista:
Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

ISSN: 1132-2799

Ano de publicación: 2019

Título do exemplar: Os estudos sobre políticas rexionais de innovación nas dúas últimas décadas: dende o sistemas rexionais de innovación ás estratexias de especialización intelixente

Volume: 28

Número: 2

Páxinas: 23-38

Tipo: Artigo

DOI: 10.15304/RGE.28.2.6154 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openDialnet editor

Outras publicacións en: Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Resumo

O obxectivo deste artigo é explicar os cambios acontecidos na política galega de innovación durante as dúas últimas décadas. Observamos que esta política xurdiu como unha política de innovación, e non só de ciencia e tecnoloxía, a finais dos anos 90. En certo modo, existe un patrón de continuidade ata o 2009 en que os cambios viñeron determinados en boa medida por procesos de imitación e aprendizaxe, sendo particularmente relevante as interaccións con outros niveis de goberno. Así, a política de innovación española foi moi influente no que se refire ao organigrama institucional de goberno, particularmente ao inicio. A influencia do nivel europeo foi aumentando gradualmente, sobre todo no eido da selección de prioridades e instrumentos, ata chegar ao punto culminante na actualidade coa RIS3. Aínda así, a política galega de innovación foi pouco a pouco consolidando unha dinámica propia, debido aos propios procesos internos de acumulación de experiencias e de aprendizaxe. A partir do ano 2009 prodúcense mudanzas de certo calado, en boa medida debido á crise económica. Esa crise no só significou unha diminución do orzamento público para a innovación, senón que tamén posibilitou un escenario para que puideran aplicarse cambios na orientación ideolóxica e nos instrumentos desta política

Información de financiamento

El Cuadro 3 muestra cómo los mecanismos mencionados afectaron al aprendizaje de políticas (y, por tanto, al cambio de política) en el caso gallego. Los principales inputs para la identificación de los distintos mecanismos de aprendizajen proceden de las entrevistas realizadas a los responsables de la política gallega de innovación. Los canales formales de aprendizaje, como la evaluación y seguimiento de las políticas o la realización de diagnosis y estudios de prospectiva tecnológica fueron, en general, poco utilizados. Hay una pobre tradición de evaluación de las políticas en la Administración gallega (a semejanza con otras Administraciones europeas). Los mecanismos de evaluación y seguimento fueron formalmente incluidos desde el III Plan de I+D, pero no fueron aplicados (incluyendo la RIS3 a la altura de mediados del año 2017). En cuanto a la diagnosis y prospectiva tecnológica, a lo largo del período analizado fueron contratados diversos informes sobre necesidades de I+D y tendencias tecnológi-cas, bien a empresas consultoras o a las universidades, especialmente para apoyar el diseño de los planes.

Financiadores

Referencias bibliográficas

 • Ballart, X., e Güell, C. (2016). ¿Qué cambia las políticas? Ideas contra intereses. El cambio en el modelo de gestión de los aeropuertos españoles. Revista de Estudios Políticos, 171, 167-192. DOI: https://doi.org/10.18042/cepc/rep.171.06
 • Béland, D. (2009). Ideas, Institutions, and policy change. Journal of European Public Policy, 16(5), 701-718. DOI: https://doi.org/10.1080/13501760902983382
 • Borrás, S. (2011). Policy learning and organizational capacities in innovation policies. Science and Public Policy, 38(9), 725-734. DOI: https://doi.org/10.3152/030234211x13070021633323
 • Borrás, S., e Jordana, J. (2016). When regional innovation policies meet policy rationales and evidence: A plea for policy analysis. European Planning Studies, 24(12), 2133-2153. DOI: https://doi.org/10.1080/09654313.2016.1236074
 • Flanagan, K., e Uyarra, E. (2016). Four dangers in innovation policy studies – And how to avoid them. Industry and Innovation, 23(2), 177-188. DOI: https://doi.org/10.1080/13662716.2016.1146126
 • González-López, M. (2003). El sistema gallego de innovación: características, debilidades y potencialidades. Revista de Estudios Regionales, 68, 39-59.
 • Hall, P. A. (1993). Policy paradigms, social learning, and the state: The case of economic policymaking in Britain. Comparative Politics, 25(3), 275-296. DOI: https://doi.org/10.2307/422246
 • Jenkins-Smith, H.C., e Sabatier, P.A. (1994). Evaluating the advocacy coalition framework. Journal of Public Policy, 14(2), 175-203. DOI: https://doi.org/10.1017/s0143814x00007431
 • Kay, A. (2005). A critique of the use of path dependency in policy studies. Public Administration, 83(3), 553-571. DOI: https://doi.org/10.1111/j.0033-3298.2005.00462.x
 • Lundvall, B. Å. (Ed.). (1992): National systems of innovation towards a theory of innovation and interactive lear ning. London, England: Pinter.
 • Lundvall, B. Å., e Borrás, S. (1998): The globalising learning economy: Implications for innovation policy. Brussels, Belgium: DG XII, Commission of the European Union.
 • Mellizo-Soto, M. F., Menéndez, L. S., e Castro, L.C. (2002): Diseño institucional y preferencias políticas: o cómo equilibrar los intereses académicos en la política deficiencia, tecnología e innovación gallega. Documento de Trabajo, 02-09. Madrid: CSIC/Unidad de Políticas Comparadas, SPRITTE. Recuperado de DOI: https://digital.csic.es/handle/10261/1507
 • Metcalfe, J. S., e Georghiou, L. (1997): Equilibrium and evolutionary foundations of technology policy. CRIC Discussion Paper, 3. Manchester, England: University of Manchester, Centre for Research on Innovation and Competition.
 • Mytelka, L. K., e Smith, K. (2002). Policy learning and innovation theory: An interactive and co-evolving process. Research Policy, 31(8-9), 1467-1479. DOI: https://doi.org/10.1016/s0048-7333(02)00076-8
 • Nelson, R. R., e Winter, S. G. (1982). An evolutionary theory of economic change. The Economic Journal, 93(371), 652-654.
 • Sabatier, P. A. (1988). An advocacy coalition framework of policy change and the role of policy-oriented learning therein. Policy Sciences, 21(2-3), 129-168. DOI: https://doi.org/10.1007/bf00136406
 • Sabatier, P. A., e Weible, C. M. (2006). A guide to the advocacy coalition framework. En F. Fischer, G.J. Miller e M. S. Sidney (Eds.), Handbook of public policy analysis. Theory, politics, and methods (pp. 149-162). Boca Raton, FL: CRC Press. Recuperado de https://pdfs.semanticscholar.org/bcf4/94ee9d9b8b715c876006447f90b1210e7c09.pdf
 • Sanz-Menéndez, L., e Borrás, S. (2000). Explaining changes and continuity in EU technology policy: The politics of ideas. En S. Dresner e N. Gilbert (Eds.), Changing european research system (pp. 28-51). Aldershot, England: Ashgate Press. Recuperado de https://digital.csic.es/handle/10261/1490
 • Sanz-Menéndez, L., e Cruz-Castro, L. (2005). Explaining the science and technology policies of regional governments. Regional Studies, 39(7), 939-954.
 • Thelen, K. (2004): How institutions evolve. Cambridge, England: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511790997
 • Uyarra, E. (2010). What is evolutionary about ‘regional systems of innovation’? Implications for regional policy. Journal of Evolutionary Economics, 20(1), 115-137. DOI: https://doi.org/10.1007/s00191-009-0135-y
 • Valdaliso, J. M., Magro, E., Navarro, M., Aranguren, M. J., e Wilson, J. R. (2014). Path dependence in policies supporting smart specialisation strategies: Insights from the Basque case. European Journal of Innovation Management, 17(4), 390-408. DOI: https://doi.org/10.1108/ejim-12-2013-0136
 • Van den Bergh, J. C. J. M., e Kallis, G. (2009): Evolutionary policy. Papers on Economics and Evolution, 0902. Jena, Germany: Max Planck Institute of Economics Evolutionary Economics Group. Recuperado de http://www.evoecon.mpg.de/fileadmin/user_upload/Paper/2009-02.pdf
 • Vázquez-Vicente, X.H. (2016): A I+D+i empresarial en Galicia: dez mensaxes e unha proposta. Documentos, 17. Ourense: Foro Económico de Galicia.
 • Vence Deza, X. (1998): Industria e innovación. Vigo: Xerais. Witt, U. (2003). Economic policy making in evolutionary perspective. Journal of Evolutionary Economics, 13, 77-94. DOI: https://doi.org/10.1007/s00191-003-0148-x