A influencia do deseño exterior do establecemento comercial na “venda libre” da oficina de farmacia

 1. Losada Pérez, Fernando 1
 2. Torres Labandeira, Santiago 2
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

 2. 2 Redfarma
Zeitschrift:
Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

ISSN: 1132-2799

Datum der Publikation: 2017

Ausgabe: 26

Nummer: 2

Seiten: 59-76

Art: Artikel

DOI: 10.15304/RGE.26.2.4332 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openDialnet editor

Andere Publikationen in: Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Indikatoren

Zitate erhalten

 • Zitate in Dimensions: 0 (28-02-2024)

SCImago Journal Rank

 • Jahr 2017
 • Impact SJR der Zeitschrift: 0.111
 • Höchstes Quartil: Q4
 • Bereich: Organizational Behavior and Human Resource Management Quartil: - Position im Bereich: 194/230
 • Bereich: Marketing Quartil: - Position im Bereich: 155/202
 • Bereich: Business, Management and Accounting (miscellaneous) Quartil: - Position im Bereich: 289/385
 • Bereich: Finance Quartil: - Position im Bereich: 242/295
 • Bereich: Development Quartil: - Position im Bereich: 212/269
 • Bereich: Demography Quartil: - Position im Bereich: 84/108
 • Bereich: Economics and Econometrics Quartil: Q4 Position im Bereich: 591/703

Índice Dialnet de Revistas

 • Jahr 2017
 • Impact Factor der Zeitschrift: 0,060
 • Bereich: ECONOMÍA Quartil: C3 Position im Bereich: 107/170

CIRC

 • Sozialwissenschaften: B

Scopus CiteScore

 • Jahr 2017
 • CiteScore der Zeitschrift: 0.2
 • Bereich: Economics and Econometrics Perzentil: 9

Dimensions

(Aktualisierte Daten ab 28-02-2024)
 • Gesamtzitate: 0
 • Letzten Termine (2 jahre): 0
 • Field Citation Ratio (FCR): 0.0

Zusammenfassung

Os cambios que se produciron no sector das oficinas de farmacia reduciron sensiblemente os ingresos e os beneficios obtidos coa venda de medicamentos con receita. Isto obrigou aos farmacéuticos a cambiar a forma de xestionar o seu negocio, baseada en “despachar” menciñas, para adoptar unha actitude máis activa fundamentada na aplicación das técnicas de merchandising co obxectivo de incrementar a venda libre (produtos de parafarmacia e especialidades farmacéuticas publicitarias), e depender menos dos medicamentos con receita. Nesta investigación analízase a importancia que dentro destas técnicas comerciais,desempeña o deseño exterior do punto de venda como estratexia que anima aos potenciais clientes a entrar no establecemento comercial, e polo tanto aumentar a posibilidade de que os consumidores adquiran os produtos incluídos na carteira de produtos da farmacia. En particular, analízase a influencia que a fachada, os letreiros, a cruz, a porta de entrada e o escaparate teñen na venda libre da farmacia.

Bibliographische Referenzen

 • ARIAS, A. (2012): Gestión por categorías: cómo vender más cuando nadie compra. Madrid: Asun Arias, Consultores.
 • BOLLEN, K. (1989): Structural equations with latent variables, New York: John Wiley & Sons, Inc.
 • BOLLEN, K.; LENNOX, R. (1991): “Conventional Wisdom on measurement: a structural equation perspective”, Psychological Paradigm, vol. 110 (2), pp. 305-314.
 • BROCAL, N.; VAILLO, M. (2005): Escaparatismo en la farmacia (en línea). Madrid: Correo farmacéutico de cuadernos de gestión, pp.15-26 (6 de abril de 2017). http://www.correofarmaceutico.com.
 • BROCAL, N.; VAILLO, M.; SERRANO, M.; GUILLÉN, J.; BARRIO, E. (2007): Cómo equipar la farmacia (en línea). Madrid: Correo farmacéutico de cuadernos de gestión, pp.15-26 (6 de abril de 2017). http://www.correofarmaceutico.com.
 • CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS (2013): Farmacias accesibles para todos. Madrid: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
 • DE LA FUENTE, L. (2016): “Acuerdos win to win entre farmacia e industria”, Farmacia profesional, vol. 30 (6), pp. 10-12.
 • DE LA FUENTE, L. (2017): “Situación y panorama de la farmacia 2016", Farmacia profesional, vol. 31 (1), pp. 10-12.
 • DERMOACTIVA (2009): Gestión comercial. Potenciar promociones, animaciones y campañas, Madrid: Vichy y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
 • DIAMANTOPOULOS, A. (1999): “Viewpoint. Export performance measurement: reflective versus formative indicators”, International Marketing Review, vol. 16 (6), pp. 444-457.
 • DÍEZ, E. C.; LANDA, F. J. (1996): Merchandising: teoría y práctica. Madrid: Pirámide.
 • DÍEZ,E.C.;LANDA,F.J.;NAVARRO,A. (2006): Merchandising: teoría y práctica. 2a ed. Madrid: Pirámide.
 • ESPAÑA. CONSELLERÍA DE SANIDAD (2008): Decreto 107/2008, de 15 de mayo, por el que se regula la señalización, información y publicidad de las oficinas de farmacia. Diario Oficial de Galicia, n°105, de 2/06/2008.
 • ESPAÑA. MINISTERIO DE SANIDAD (1997): Ley 16/1997 de 25 de abril, de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia:" Módulos y distancias entre oficinas de farmacia. Boletín Oficial del Estado, n°100, de 26/04/1997.
 • GARCÍA, J. (2008): “El escaparate”, Farmacia Profesional, vol. 22 (10), pp. 23-25.
 • GASULLA, A. (2008): “El escaparate: un gasto, una inversión o una fuente de ingresos”, Aula de la farmacia: Revista profesional de formación continuada, vol. 4, (51), pp. 56-63.
 • GONZÁLEZ, A. (2005): Manual Práctico de Gestión de la Oficina de Farmacia. Nuevos enfoques, nuevos retos (Volumen I). Madrid: AMV Ediciones.
 • GONZÁLEZ, A. (2010): “Retail marketing (I): La oficina de farmacia como producto/servicio orientado al cliente”, Farmacia Profesional, vol. 24, (2), pp. 34-37.
 • GONZÁLEZ, A. (2012): Manual Práctico de Gestión de la Oficina de Farmacia. Gestión del día a día en tiempo de crisis (Volumen II). Madrid: AMV Ediciones.
 • GONZÁLEZ, M.A. (2008a):“El exterior del punto de venta”,Farmacia Profesional, vol. 22,(5), pp.32-34.
 • GONZÁLEZ, M.A. (2008b): “Publicidad dinámica”, Farmacia Profesional, vol. 22, (11), pp. 16-18.
 • HAIR, J.F.; BUSH, R.P.; ORTINAU, D.J. (2004): Investigación de mercados, 2a ed. México: McGraw-Hill.
 • LUQUE, T. (1997): Investigación de marketing. Barcelona: Ariel.
 • MARTÍNEZ, I.J. (2005): La comunicación en el punto de venta. Estrategias de comunicación en el comercio real y online. Madrid: ESIC.
 • PALOMARES, R. (2009): Merchandising. Teoría, Práctica y Estrategia. 2a ed. Madrid: ESIC.
 • ROLDÁN, J.L. (2000): Sistemas de información ejecutivos (EIS): Génesis, implantación y repercusiones organizativas. Tesis Doctoral, Universidad de Sevilla.
 • SILES, A. M. (2012): “Estrategia de merchandising”, en S. Molinillo, S. (coord.): Distribución comercial aplicada, pp. 371-448. Madrid: ESIC.
 • ZORRILLA, P. (2002): “Nuevas tendencias en merchandising Generar experiencias para conquistar emociones y fidelizar clientes”, Distribución y Consumo, n°65, pp.13-20.