O mercado inmobiliario galegodo auxe á crise : unha estimación da situación actual do mercado e a súa evolución futura

 1. Vilas Fernández, Manuel
Revista:
Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

ISSN: 1132-2799

Ano de publicación: 2012

Volume: 21

Número: 2

Páxinas: 297-319

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Resumo

A finais do ano 2011 o mercado galego da vivenda atópase cun stock aproximado de 35.000 vivendas, cuxa venda está comprometida polo escaso dinamismo da demanda. Esta debilidade da demanda derívase de múltiples factores entre os que aparecen como máis relevantes a sobrevaloración de custo, as expectativas deflacionistas, o racionamento do crédito e a saturación do mercado, todo iso unido a unha pobre dinámica demográfica que contrae a demanda de vivenda. Neste artigo analízanse estes factores, facendo unha descrición da dinámica do sector residencial na primeira década do século XXI. Cuantifícase a sobrevaloración actual da vivenda nos diferentes mercados inmobiliarios. Por último, realízase unha aproximación ás variables demográficas e sociolóxicas que, xunto coas económicas, determinarán a demanda potencial de vivenda nos próximos dez anos en Galicia.

Referencias bibliográficas

 • Barceló, C. (2006): Housing Tenure and Labour Mobility: A Comparison Across Europe-an Countries. (Documento de Trabajo, 0603). Madrid: Banco de España.
 • Bover, O.; Muellbauer, J.; Murphy, A. (1989): "House Prices, Wages and the UK La-bour Market, " Oxford Bulletin of Economic and Statistics, 51, pp. 97-136.
 • Dol, K.; Haffner, M. [ed.] (2010): Housing Statistics in the European Union 2010. <http://abonneren.rijksoverheid.nl/media/dirs/436/data/housing_statistics_in_the_european_union_2010.pdf>. La Haya: Ministry of the Interior and Kingdom Relations.
 • España. Ministerio de Fomento: Estadística de Transacciones Inmobiliarias. Madrid: Ministerio de Fomento.
 • España. Ministerio de Fomento: Estimación del parque de viviendas. Madrid: Ministe-rio de Fomento.
 • España. Ministerio de Fomento: Obras en edificación (certificación de fin de obra de los Colegios de Arquitectos Técnicos). Madrid: Ministerio de Fomento.
 • España. Ministerio de Fomento: Obras en edificación (visados de dirección de obra de los Colegios de Arquitectos Técnicos). Madrid: Ministerio de Fomento.
 • España. Ministerio de Fomento: Precios de la vivienda. Madrid: Ministerio de Fomen-to.
 • García Montalvo, J. (2007): "Algunas consideraciones sobre el problema de la vivienda en España, " Papeles de Economía Española, 133 (octubre), pp. 138-153.
 • IGE: Enquisa de condicións de vida das familias. Santiago de Compostela: Instituto Galego de Estatística (IGE).
 • INE. Censos decenales. Madrid: Instituto Nacional de Estadística (INE).
 • INE: Censo de población 2001. Madrid: Instituto Nacional de Estadística (INE).
 • INE: Censos de vivienda. Madrid: Instituto Nacional de Estadística (INE).
 • INE: Encuesta de Condiciones de Vida en el período 2003-2009. Madrid: Instituto Nacio-nal de Estadística (INE).
 • INE: Encuesta de Población Activa (EPA). Madrid: Instituto Nacional de Estadística (INE).
 • INE: Encuesta de Salarios. Madrid: Instituto Nacional de Estadística (INE).
 • INE: Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad. Madrid: Instituto Nacio-nal de Estadística (INE).
 • INE: Estimaciones a corto plazo de la población. Madrid: Instituto Nacional de Estadística (INE).
 • Nationwide Building Society (2012): First Time Buyer House Price Earnings Ratios. <http://www.nationwide.co.uk/hpi/datadownload/data_download.htm>. Swindon: Nation-wide Building Society.
 • Rodríguez López, J.; Fellinger Jusué, E.; Domínguez, J. (2000): Hogares en España. Proyecciones 2001-2012. Madrid: Ministerio de Fomento.
 • Rybkowska, A.; Schneider, M.R. (2011): Housing Conditions in Europe in 2009. Lu-xembourg: Eurostat.
 • San Martín, J.I. (1993): "Previsión de la demanda de vivienda, " Revista Española de Fi-nanciación a la Vivienda, 24-25 (diciembre), pp. 23-28.
 • U.S. Census Bureau (2012): People and Households. Table F-7. Type of Family (All Ra-ces) by Median and Mean Income. <http://www.census.gov/hhes/www/income/data/his-torical/families/2010/F07AR_2010.xls>.
 • Vergés Escuín, R. (2009a): Time to Build, Time to Sell. La inversión residencial en Espa-ña. (No prelo). <http://www.ricardoverges.com/pdf/TBTS.pdf>.
 • Vergés Escuín, R. (2009b): "Auge y crisis inmobiliaria según las estadísticas de trámite, " Observatorio Inmobiliario y de la Construcción, 40, pp. 47-54. <http://www.ricardover ges.com/pdf/Tramite.pdf>.
 • Vergés Escuín, R. (2011): "Series operativas de edificación.1992-2009. Visados de direc-ción y certificados de final de obra de aparejadores, " Estadística Española, 53 (176), pp. 5-49.
 • Vergés Escuín, R.; Martín Martín, D. (2007): "Series históricas de edificación residen-cial. Estadística de visados de los colegios de arquitectos 1960-2006, " Estadística Espa-ñola, 49 (166), pp. 563-595.