Efectos da prematuridade no desenvolvemento psicolóxico

  1. Miguel Pérez Pereira
  2. Mariela Resches
  3. María-Luisa Gómez-Taibo
  4. Josefa del Carmen Fernández de la Iglesia
  5. María José Buceta Cancela
  6. Francisco Insúa Meirás
  7. Pilar Fernández Fernández
Revista:
Quinesia: Revista de educación especial

ISSN: 0212-5943

Ano de publicación: 2008

Número: 40

Páxinas: 5-22

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Quinesia: Revista de educación especial

Indicadores

CIRC

  • Ciencias Sociais: D

Resumo

Os nenos nacidos antes de termo constitúen unha poboación de potencial risco no seu desenvolvemento. O coñecemento da súa evolución pode ser de grande axuda para deseñar programas de actuación a diferentes niveis, tanto no eido da política de saúde e asistencial como nos programas de intervención concretos a desenvolver con estes nenos a fin de potenciar o seu desenvolvemento. A identificación das dificultades que presentan no seu desenvolvemento permitirá prestar unha axeitada atención as devanditas dificultades.