Efectos da prematuridade no desenvolvemento psicolóxico

  1. Pérez Pereira, Miguel
  2. Resches, Mariela
  3. Gómez-Taibo, María-Luisa
  4. Fernández de la Iglesia, Josefa del Carmen
  5. Buceta Cancela, María José
  6. Insúa Meirás, Francisco
  7. Fernández Fernández, Pilar
Zeitschrift:
Quinesia: Revista de educación especial

ISSN: 0212-5943

Datum der Publikation: 2008

Nummer: 40

Seiten: 5-22

Art: Artikel

Andere Publikationen in: Quinesia: Revista de educación especial

Indikatoren

CIRC

  • Sozialwissenschaften: D

Zusammenfassung

Os nenos nacidos antes de termo constitúen unha poboación de potencial risco no seu desenvolvemento. O coñecemento da súa evolución pode ser de grande axuda para deseñar programas de actuación a diferentes niveis, tanto no eido da política de saúde e asistencial como nos programas de intervención concretos a desenvolver con estes nenos a fin de potenciar o seu desenvolvemento. A identificación das dificultades que presentan no seu desenvolvemento permitirá prestar unha axeitada atención as devanditas dificultades.