A provisión e financiamento privado de infraestructuras e servicios públicoso apoio do sector público e o control da rendibilidade do partícipe privado

  1. Redondo López, José Antonio
  2. Rodríguez Sandiás, Alfonso
Revista:
Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

ISSN: 1132-2799

Ano de publicación: 1999

Volume: 8

Número: 2

Páxinas: 153-170

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Resumo

O propósito do presente traballo é analiza-la utilización de asociacións público-privadas para o desenvolvemento de infraestructuras e de servicios públicos. Logo de enmarca-la colaboración público-privada dentro das distintas posibilidades de financiamento, describímo-las alternativas adoito empregadas pola Administración Pública para apoiar aqueles proxectosde interese público que o sector privado non poida levar a cabo por si mesmo. Neste sentido, un punto crucial é o control da rendibilidade do promotor privado. Proponemos unha nova modalidade de apoio público baseada en subvencións de explotación ou correntes, que facilite ademais a consecución dun novo sistema de control da rendibilidade que denominamos fixación da rendibilidade