A mobilidade en taxi en Santiago de Compostela

  1. Miguel Pazos Otón
  2. Rubén Camilo Lois González
Journal:
Documentos de Traballo. Xeografia

ISSN: 1138-2708

Year of publication: 2006

Issue: 21

Pages: 3-52

Type: Working paper

More publications in: Documentos de Traballo. Xeografia