A mobilidade en taxi en Santiago de Compostela

  1. Pazos Otón, Miguel
  2. Lois González, Rubén Camilo
Zeitschrift:
Documentos de Traballo. Xeografia

ISSN: 1138-2708

Datum der Publikation: 2006

Nummer: 21

Seiten: 3-52

Art: Arbeitsdokument

Andere Publikationen in: Documentos de Traballo. Xeografia