Constituent order in directives with stative verbs in Latin

  1. Concepción Cabrillana Leal
Libro:
Pragmatic approaches to Latin and Ancient Greek
  1. Camille Denizot (coord.)
  2. Olga Spevak (coord.)

Editorial: John Benjamins

ISBN: 9789027259554

Ano de publicación: 2017

Páxinas: 113-136

Tipo: Capítulo de libro