A fraternidade nas Irmandades da Fala1916-1922

  1. María Xosé Agra Romero
  2. Mariam Mariño Costales
Libro:
Repensar Galicia: as Irmandades da Fala
  1. Justo G. Beramendi (ed. lit.)
  2. Uxío-Breogán Diéguez Cequiel (ed. lit.)
  3. Carme Fernández Pérez-Sanjulián (ed. lit.)
  4. María Pilar García Negro (ed. lit.)
  5. Xosé Manuel González Reboredo (ed. lit.)

Editorial: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ; Junta de Galicia = Xunta de Galicia

ISBN: 978-84-88508-59-1

Ano de publicación: 2017

Páxinas: 87-104

Tipo: Capítulo de libro