A fraternidade nas Irmandades da Fala1916-1922

  1. Agra Romero, María Xosé
  2. Mariño Costales, Mariam
Book:
Repensar Galicia: as Irmandades da Fala
  1. Beramendi, Justo G. (ed. lit.)
  2. Diéguez Cequiel, Uxío-Breogán (ed. lit.)
  3. Fernández Pérez-Sanjulián, Carme (ed. lit.)
  4. García Negro, María Pilar (ed. lit.)
  5. González Reboredo, Xosé Manuel (ed. lit.)

Publisher: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ; Junta de Galicia = Xunta de Galicia

ISBN: 978-84-88508-59-1

Year of publication: 2017

Pages: 87-104

Type: Book chapter