Lexical domains in Latin predicative structures'agentives', fientive and stative types

  1. Concepción Cabrillana Leal
Libro:
Latinitatis Rationes: Descriptive and Historical Accounts for the Latin Language
  1. Paolo Poccetti (ed. lit.)

Editorial: Berlin: De Gruyter

ISBN: 9783110439960

Ano de publicación: 2016

Páxinas: 312-331

Congreso: International Colloquium on Latin Linguistics (17. 2013. Roma)

Tipo: Achega congreso

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 1 (29-09-2023)