Proxecto e método do Gran Diccionario Xerais da Lingua

  1. Ares Vázquez, María do Carme
  2. Carballeira Anllo, Xosé María
  3. Hermida Gulías, Carme
  4. Iglesias Sierra, Primitivo
  5. Lema Suárez, Xosé María
  6. López Fernández, Rosa
  7. Navaza Blanco, Gonzalo
Libro:
A lingua galega: historia e actualidade : actas do I Congreso Internacional : 16-20 de setembro de 1996, Santiago de Compostela
  1. Álvarez Blanco, Rosario (ed. lit.)
  2. Fernández Rei, Francisco (ed. lit.)
  3. Santamarina, Antón (ed. lit.)

Editorial: Consello da Cultura Galega ; Instituto da Lingua Galega ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 84-95415-81-X 84-95415-84-4

Año de publicación: 2004

Volumen: 2

Páginas: 527-537

Congreso: Congreso Internacional "A lingua galega : historia e actualidade" (1. 1996. Santiago de Compostela)

Tipo: Aportación congreso