Proxecto e método do Gran Diccionario Xerais da Lingua

  1. María do Carme Ares Vázquez
  2. Xosé María Carballeira Anllo
  3. Carme Hermida Gulías
  4. Primitivo Iglesias Sierra
  5. Xosé María Lema Suárez
  6. Rosa López Fernández
  7. Gonzalo Navaza Blanco
Book:
A lingua galega: historia e actualidade : actas do I Congreso Internacional : 16-20 de setembro de 1996, Santiago de Compostela
  1. Rosario Álvarez Blanco (ed. lit.)
  2. Francisco Fernández Rei (ed. lit.)
  3. Antón Santamarina (ed. lit.)

Publisher: Consello da Cultura Galega ; Instituto da Lingua Galega ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 84-95415-81-X

Year of publication: 2004

Volume: 2

Pages: 527-537

Congress: Congreso Internacional "A lingua galega : historia e actualidade" (1. 1996. Santiago de Compostela)

Type: Conference paper