Un novo escenario para a economía galega: minifundio sostible e agricultura familiar ecolóxicaAnálise do caso da cooperativa Feiraco

  1. Carlos Ferrás Sexto
  2. Xosé Carlos Macía Arce
  3. Yolanda García Vázquez
  4. Patricia García Vázquez
Libro:
Novos escenarios para a economía galega: Actas do II Congreso de Economía de Galicia
  1. Edelmiro López Iglesias (ed. lit.)
  2. Juan José Ares Fernández (ed. lit.)

Editorial: Univesidade de Santiago de Compostela

ISBN: 84-9750-118-7

Ano de publicación: 2002

Páxinas: 853-865

Congreso: Congreso de Economía de Galicia (2. 2001. Santiago de Compostela)

Tipo: Achega congreso

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 2 (05-06-2023)