Un novo escenario para a economía galega: minifundio sostible e agricultura familiar ecolóxicaAnálise do caso da cooperativa Feiraco

  1. Ferrás Sexto, Carlos
  2. Macía Arce, Xosé Carlos
  3. García Vázquez, Yolanda
  4. García Vázquez, Patricia
Buch:
Novos escenarios para a economía galega: Actas do II Congreso de Economía de Galicia
  1. López Iglesias, Edelmiro (ed. lit.)
  2. Ares Fernández, Juan José (ed. lit.)

Verlag: Univesidade de Santiago de Compostela

ISBN: 84-9750-118-7

Datum der Publikation: 2002

Seiten: 853-865

Kongress: Congreso de Economía de Galicia (2. 2001. Santiago de Compostela)

Art: Konferenz-Beitrag