Type of Text, Pragmatic Function and Constituent Ordera Comparative Study of the "Mulomedicina Chironis" and the "Peregrinatio Egeriae"

  1. Concepción Cabrillana Leal
Libro:
Latin vulgaire-latin tardif V : actes du Ve Colloque international sur le latin vulgaire et tardif, Heidelberg, 5-8 septembre 1997
  1. Rudolf Kettemann (coord.)
  2. Hubert Petersmann (coord.)

Editorial: Universitätsverlag Winter

ISBN: 3-8253-0877-4

Ano de publicación: 1998

Páxinas: 319-330

Congreso: Colloque international Sur Le latin Vulgaire Et Tardif (5. 1997. null)

Tipo: Achega congreso

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 1 (01-10-2023)