Quelques emplois du partitif aux XII et XIII siècles

  1. Laura Pino Serrano
Libro:
Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas
  1. Ramón Lorenzo Vázquez (coord.)

Editorial: Fundación Pedro Barrié de la Maza

ISBN: 84-87819-15-X

Ano de publicación: 1993

Volume: 5

Páxinas: 373-384

Congreso: Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románicas (19. 1989. Santiago de Compostela)

Tipo: Achega congreso