Quelques emplois du partitif aux XII et XIII siècles

  1. Laura Pino Serrano
Libro:
Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas
  1. Ramón Lorenzo Vázquez (coord.)

Editorial: Fundación Pedro Barrié de la Maza

ISBN: 84-87819-15-X 84-87819-20-6

Año de publicación: 1993

Título del volumen: Sección V. Gramática historica e Historia da Lingua

Volumen: 5

Páginas: 373-384

Congreso: Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románicas (19. 1989. Santiago de Compostela)

Tipo: Aportación congreso