A contribubución de Harri Meier aos estudos etimolóxicos galegosbosquexo duna bibliografía analítica

  1. Francisco García Gondar
Libro:
As tebras alumeadas : estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo
  1. Ana Isabel Boullón Agrelo (coord.)

Editorial: Servicio de Publicaciones = Servizo de Publicacións ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 84-9750-523-9

Ano de publicación: 2005

Páxinas: 141-164

Tipo: Capítulo de libro