A contribubución de Harri Meier aos estudos etimolóxicos galegosbosquexo duna bibliografía analítica

  1. Francisco García Gondar
Book:
As tebras alumeadas : estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo
  1. Ana Isabel Boullón Agrelo (coord.)

Publisher: Servicio de Publicaciones = Servizo de Publicacións ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 84-9750-523-9

Year of publication: 2005

Pages: 141-164

Type: Book chapter