Contribución a una reflexión sobre las colocaciones

  1. María Isabel González Rey
Libro:
Léxico y gramática : [Selección de ponencias e comunicacións presentadas no Congreso Internacional de Lingüística "Léxico & Gramática", celebrado na Facultade de Humanidades de Lugo do 25 ó 28 de setembro de 2000]
  1. Miguel González Pereira (coord.)
  2. Montserrat Souto Gómez (coord.)
  3. Alexandre Veiga Rodríguez (coord.)

Editorial: Tris Tram

ISBN: 84-89377-36-7

Ano de publicación: 2002

Páxinas: 155-171

Tipo: Capítulo de libro