Programa ECO-FA-SE

  1. Santos Rego, Miguel Anxo dir.
  2. Lorenzo Moledo, María del Mar
  3. Godás Otero, Agustín
  4. Priegue Caamaño, Diana
  5. Crespo Comesaña, Julia María
  6. Cernadas Ríos, Francisco X.
  7. Sotelino Losada, Alexandre
  8. Varela Portela, Cristina

Editorial: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 978-84-15876-95-3

Ano de publicación: 2014

Tipo: Libro

Resumo

O progreso dunha sociedade depende, en gran medida, dos coñecementos e capacidades que logren os seus membros a través do sistema educativo. Pero moitos estudantes non conseguen avanzar de acordo ás previsións curriculares, razón dabondo para apurar a busca de ferramentas que poidan beneficiar a todo o alumnado. ECO-FA-SE é un programa socioeducativo deseñado para mellorar o rendemento do alumnado de 1º e 2º da ESO, tomando como base unha dinámica de traballo de colaboración entre familias e centros de ensino. Conta con tres actuacións relacionadas: un Programa de Aprendizaxe Cooperativa (AC), un Programa de Educación Familiar (EF) e un Programa de Aprendizaxe-Servizo (ApS). Ten sido implementado e avaliado, no marco de sólidas actuacións investigadoras, por membros do Grupo Esculca da USC en sete centros educativos de Galicia. Os resultados acadados amosan o seu potencial sistémico, nomeadamente cando se trata de artellar canles efectivas polas que poida discorrer o éxito educativo da nosa mocidade.