Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani

  1. Fidalgo Francisco, Elvira coord.
  2. Lorenzo Gradín, Pilar coord.

Publisher: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades ; Junta de Galicia = Xunta de Galicia

ISBN: 84-453-1180-8

Year of publication: 1994

Type: Book