Técnicas de separación en química analítica

  1. Rafael Cela Torrijos
  2. Rosa Antonia Lorenzo Ferreira
  3. María del Carmen Casais Laíño

Editorial: Síntesis

ISBN: 84-9756-028-0

Ano de publicación: 2002

Tipo: Libro

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 1 (29-03-2023)