Un cinema do fanOs fans e as gravacións amadoras nos modos de representación da música en directo

  1. Tenreiro Uzal, Cibrán
Dirixida por:
  1. Margarita Ledo Andión Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 11 de xuño de 2018

Tribunal:
  1. Joao Mário Grilo Presidente/a
  2. Marta Pérez Pereiro Secretaria
  3. Abilio Manuel Hernández Ventura Cardoso Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Ciencias da Comunicación

Tipo: Tese

Resumo

Esta tese investiga os modos de representación da música en directo para explorar, a través da comparación dos vídeos amadores e os profesionais, se o cambio tecnolóxico dixital favorece unha democratización da imaxe dos directos ou os códigos convencionais prevalecen. A análise destas gravacións amadoras obriga a construír unha metodoloxía interdisciplinar para abordar as diferentes tensións que os vídeos acollen: non só as propias das promesas democratizadoras da tecnoloxía dixital, senón tamén a relación da audiencia cos modos de representación profesionais, os cambios recentes dos cinemas domésticos e os modos de consumo produtivo propios dos fans.