Equilibrios tautoméricos e procesos de transferencia protónica fotoinducida no 2-(6'-hidroxi-2'-piridil)bencimidazol

  1. GARCIA LEMA, IRIA
Supervised by:
  1. Manuel Mosquera González Director
  2. Flor Rodríguez Prieto Director

Defence university: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 28 October 2009

Committee:
  1. Julio Casado Linarejos Chair
  2. Rafael Suau Suárez Secretary
  3. Moisés Canle Committee member
  4. Maria de la Merced Novo Rodriguez Committee member
  5. Ricardo Mosquera Castro Committee member
Department:
  1. Department of Physical Chemistry

Type: Thesis

Teseo: 282405 DIALNET

Abstract

As especiais características do protón fan que a a prente simplicidade dos procesos de transferencia protónica non sexa tal cando se descende ós detalles moleculares. A finalidade desta Tese é amplia-lo coñecemento dos aspectos moleculares estruturais e dinámicos das reaccións de transferencia de carga (protónica) que teñen lugar en disolución, con particular referencia ó papel do disolvente no proceso. Para isto estudáronse os procesos de transferencia protónica fotoinducida no 2-(6'-hidroxi-2'-piridil)bencimidazol, composto pertencente a unha familia de moléculas que presenta un comportamento moi rico e complexo, con varios tautómeros en equilibrio dependentes da composición do medio, e variados procesos de transferencia protónica fotoinducida. A investigación levouse a cabo mediante técnicas espectroscópicas, fundamentalmente de fluorescencia, tanto de estado estacionario coma con resolución temporal.