Determinantes do êxito e fracasso escolar no ensino de primeiro grau no estado do Amazonas

  1. CHAGAS ARAUJO NASCIMENTO, ARISTONILDO
Dirixida por:
  1. Agustín Godás Otero Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 05 de novembro de 1998

Tribunal:
  1. Gonzalo Serrano Martínez Presidente
  2. J. Felipe Trillo Alonso Secretario
  3. Ángel Rodríguez González Vogal
  4. Jorge Sobral Fernández Vogal
  5. José Romay Martínez Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Psicoloxía Social, Básica e Metodoloxía

Tipo: Tese

Teseo: 69875 DIALNET