Impacto productivo do capital público

  1. COSTA PINHO JOAQUIM CARLOS DA
Dirixida por:
  1. Luis Antonio Caramés Viéitez Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 22 de outubro de 2003

Tribunal:
  1. José Antonio Redondo López Presidente
  2. Miguel Anxo Vázquez Taín Secretario
  3. Jose da Silva Costa Vogal
  4. Antonio Erias Rey Vogal
  5. Mario Rui Sousa Moreira da Silva Vogal

Tipo: Tese

Teseo: 100816 DIALNET