Impacto productivo do capital público

  1. Joaquim Carlos da Costa Pinho
Dirixida por:
  1. Luis Antonio Caramés Viéitez Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2003

Tribunal:
  1. José Antonio Redondo López Presidente
  2. Miguel Anxo Vázquez Taín Secretario
  3. Jose da Silva Costa Vogal
  4. Antonio Erias Rey Vogal
  5. Mario Rui Sousa Moreira da Silva Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Economía Aplicada

Tipo: Tese

Teseo: 100816 DIALNET