Biogeoquímica de metales pesados en ambientes sedimentarios marinosi. Fluvisoles de la marisma de Ortigueira(no Península Ibérica), ii. Fosa hidrotermal de Guaymas(golfo de California-México)

  1. OTERO PÉREZ, XOSÉ LUÍS
Dirixida por:
  1. Felipe Macías Vázquez Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 17 de xullo de 2000

Tribunal:
  1. Rosa María Calvo de Anta Presidenta
  2. Carmen Monterroso Martínez Secretaria
  3. José María Sánchez Fernández Vogal
  4. Alejo Carballeira Ocaña Vogal
  5. Ricardo Prego Reboredo Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola

Tipo: Tese

Teseo: 75233 DIALNET