Biogeoquímica de metales pesados en ambientes sedimentarios marinosi. Fluvisoles de la marisma de Ortigueira(no Península Ibérica), ii. Fosa hidrotermal de Guaymas(golfo de California-México)

  1. OTERO PÉREZ, XOSÉ LUÍS
unter der Leitung von:
  1. Felipe Macías Vázquez Doktorvater

Universität der Verteidigung: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 17 von Juli von 2000

Gericht:
  1. Rosa María Calvo de Anta Präsidentin
  2. Carmen Monterroso Martínez Sekretärin
  3. José María Sánchez Fernández Vocal
  4. Alejo Carballeira Ocaña Vocal
  5. Ricardo Prego Reboredo Vocal
Fachbereiche:
  1. Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola

Art: Dissertation

Teseo: 75233 DIALNET