37 Investigadores/as

Filtrar por:
ELENA MARIA
ANDRADE FERNANDEZ
Metodoloxía das Ciencias do Comportamento
MARTA
CARBALLA ARCOS
Enxeñaría Química
GEMMA MARIA
EIBES GONZALEZ
Enxeñaría Química
GUMERSINDO
FEIJOO COSTA
Enxeñaría Química
SARAH
FIOL LOPEZ
Química Física
CARMEN MARIA
GARCIA JARES
Química Analítica
SARA
GONZALEZ GARCIA
Enxeñaría Química
ALMUDENA
HOSPIDO QUINTANA
Enxeñaría Química
Juan Manuel
Lema Rodicio
Enxeñaría Química
ANTONIO MANUEL
MARTINEZ CORTIZAS
Edafoloxía e Química Agrícola
MIGUEL
MAURICIO IGLESIAS
Enxeñaría Química
GONZALO
MIGUEZ MACHO
Física da Materia Condensada
MARIA DEL CARMEN
MONTERROSO MARTINEZ
Edafoloxía e Química Agrícola
MARIA TERESA
MOREIRA VILAR
Enxeñaría Química
ANUSKA
MOSQUERA CORRAL
Enxeñaría Química
MARIA DA ALBA
NOGUEIRA LOPEZ
Dereito Administrativo
FRANCISCO
OMIL PRIETO
Enxeñaría Química
XOSE LOIS
OTERO PEREZ
Edafoloxía e Química Agrícola
REMIGIO
PARADELO NUÑEZ
Edafoloxía e Química Agrícola
VICENTE
PEREZ MUÑUZURI
Física da Materia Condensada
OSCAR
RODIL MARZABAL
Economía Aplicada
HECTOR
RODRIGUEZ MARTINEZ
Enxeñaría Química
ALBERTO
RUANO RAVIÑA
Medicina Preventiva e Saúde Pública
PATRICIA
SANMARTIN SANCHEZ
Edafoloxía e Química Agrícola
ANA MARIA
SOTO CAMPOS
Enxeñaría Química
MARIA ANGELES
VAL DEL RIO
Enxeñaría Química

4 Ex-investigadores/as