Publicaciones en las que colabora con G. Rodríguez Rodríguez (2)

2008

  1. Primeira aproximación aos danos sufridos polos recursos pesqueiros comercializables na ría de Vigo despois do vertido do " Prestige "

    X Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas e I Foro Iberoamericano dos Recursos Mariños e da Acuicultura: Normativa europea na calidade das augas para o marisqueo en Galicia

  2. Sobre a valoración económica dos efectos do vertido do " Prestige "na pesca comercial na Costa da Morte

    X Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas e I Foro Iberoamericano dos Recursos Mariños e da Acuicultura: Normativa europea na calidade das augas para o marisqueo en Galicia