date_range Duración do 01 de outubro de 2021 ao 30 de setembro de 2025 (48 meses)

Con carácter Privado. Outorgouse en réxime de Concorrencia competitiva.

En colaboración con outras entidades.

Páxina web: https://nubeusc.sharepoint.com/:f:/r/sites/servizoinvestigacioncactus/investigacionrrhh/pi%20-%20programas%20internacionales/2020-pi187?csf=1&web=1&e=50ldag

Convocatoria: 863 H2020-LC-GD-2020
Programa: 3- Societal Challenges

Investigadores/as