O crecemento en América Latina e a súa inserción na Economía Mundial. Unha análise das relacións entre o desenvolvemento macro e a evolución da estructura do sector exterior

Duración do 11 de agosto de 2004 ao 10 de agosto de 2007

Investigadores/as