HEI Consortium INnoVation and ENTrepreneurship in HEIs (INVENTHEI)

Duración do 01 de xullo de 2021 ao 30 de xuño de 2023

Investigadores/as