Xeografía Humana das mulleres maiores de 65 anos que sofren violencia de xénero.

Duración do 01 de xaneiro de 2021 ao 05 de novembro de 2021

Investigadores/as