Consolidación 2021 GPC GI-1720 - MODelización, Enerxía e Mecanización en Biosistemas - BioMODEM

Duración do 01 de xaneiro de 2021 ao 30 de novembro de 2023 (34 meses)

Investigadores/as

Compoñentes noutros momentos (1)